Wojna Czterech Królestw

Dwójka przyjaciół z dzieciństwa, wszystkim znani, jako miejscowi chuligani, którzy naprzykrzają się społeczeństwu, tuż po jednej z bójek, przechodząc przez główną alejkę, postrzegają reklamę gry, w którą obydwaj postanawiają zagrać dla zabicia czasu, co z tego wyniknie? Jak potoczą się losy dwóch chuliganów?